Ljuddesign

Foto: Mattias Frisk

Foto: Mattias Frisk

I mitt arbete med ljud och ljuddesign vill jag utforska hur ljud kan användas för att förmedla emotionellt innehåll. Jag vill också studera hur ljud i kombination med interaktivitet och gärna andra medier som t.ex. video kan fungera tillsammans och förhoppningsvis skapa någonting större än summan av de enskilda komponenterna. Slutligen arbetar jag med kopplingen mellan rörelse och ljudlig rumslighet. Bl. a. har jag arbetat med att skapa ett system där rörelser påverkar upplevelsen av ljudrummet man befinner sig i. 

Man kan nyttja  förmågan att identifiera en ljudkällas placering i rummet på ett sätt som kan tillföra t. ex. en utställning – och upplevelsen av denna – en extra dimension. Vi kan skapa ett rum som inte finns – större eller mindre och med helt andra egenskaper än det rummet vi fysiskt är i. Vi har en möjlighet att skapa en upplevelse där vi förflyttar oss i tid och rum – mycket lämpligt för att förstärka känslan och upplevelsen av det vi vill berätta.


Interaktivitet

"...jag fick berätta min egen berättelse..."

Man kan säga att interaktivitet är en process som ständigt pågår och som matar sig själv med inhämtat data för att kunna justera något parameter i fall det behövs. Eller man kan säga som videospeldesignern Chris Crawford säger om interaktion "an iterative process of listening, thinking, and speaking between two ore more actors".

Aktörerna i mitt arbete är i en människa/maskin relation. Datorn är egentligen bara en interpretatör och uttolkare av mina intentioner i form av ett dataprogram och ljud. Förhoppningsvis uppstår en god interaktion i den "feedback loop" vi får mellan rörelse, resultat i form av ljud och användarens perception.

Många exempel på interaktivitet är tyvärr endast avancerade av/på knappar som startar/stoppar händelser. Ett mål och en förhoppning med mitt arbete är att det i interaktionen mellan människa och dator skall uppstå något nytt, något oförutsedd.